top of page

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Vegan Chef Stef aan. Je wordt aangeraden deze privacy verklaring zorgvuldig te lezen.

Vegan Chef Stef is gevestigd in Zwolle en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52464423. Wij zijn per mail te bereiken via het contactformulier of via 06-22915922.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Vegan Chef Stef omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan een goede bescherming van dergelijke gegevens en om u zo goed mogelijk in te lichten, Zo wordt onder meer aangegeven welke persoonsgegevens worden gebruikt.

Tevens geeft Vegan Chef Stef aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Vegan Chef Stef valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vegan Chef Stef behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatste bijgewerkt op 22 mei 2018.

Vegan Chef Stef verwerkt de persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor -en achternaam

  • e mail adres

  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch contact.

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je het contactformulier invult. Bij het invullen van het formulier wordt jouw naam en email-adres gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen, maar worden niet gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn zolang de overeenkomst duurt.

Daarnaast worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt in geval van het afhandelen van een betaling. Hieronder vallen oa bedrijfsnaam, achternaam, telefoonnummer, adres en bankrekeningnummer.

Vegan Chef Stef verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De bovenstaande gegevens worden 7 jaren bewaard uitgaande van de wettelijke bewaarplicht.

De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder je naam en mailadres kan Vegan Chef Stef geen contact met je opnemen.

Daarnaast is Vegan Chef Stef in geval van facturatie en belastingaangifte verplicht om deze gegevens te verwerken.

 

Vegan Chef Stef maakt geen gebruik van cookies. Elke keer wanneer je de website bezoekt, verzamelt zij wel analytics data zodat wij kunnen zien hoeveel bezoekers de site heeft.

Vegan Chef Stef heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een ssl certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, dit staat in de AVG. Om misbruik te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken.

bottom of page